poliklinika-i-laboratorija-diagnostica-podgorica-5e052b05934e1
Otvorite galeriju

Poliklinika i laboratorija Diagnostica - Podgorica

Save Kovačevića 22, 81000 Podgorica  •  17 pregleda

Poliklinika i laboratorija Diagnostica 2

Zdravstvene laboratorije • Internističke ordinacije (interne medicine) • Prikažite sve
Poliklinika i laboratorija Diagnostica 2 logo

POUZDANA I VISOKO KVALITETNA MEDICINSKO LABORATORIJSKA USTANOVA

ISTORIJAT

Poliklinika Diagnostica je počela sa radom 2008. god. kao mikrobiološka laboratorija, ubrzo je otvotrena  i biohemijsko hematološka laboratorija, a nakon toga i internistička ambulanta  sa kabinetom za ultrazvuk.

2014. god. počela je sa radom služba medicine rada sa pomorskom i sportskom medicinom.

2017. god je otvorena oftalmološka ambulanta, a 2018. RTG kabinet.

Od septembra 2019. otvaramo ginekološku i hiruršku ambulantu.

O NAMA

MI SMO EKSPERTI KOJIMA MOŽETE VJEROVATI

Inovativnost, stručnost, posvećenost i profesionalizam svih zaposlenih, uz striktno poštovanje najstrožih kriterijuma te, iznad svega, pouzdanost laboratorijskih rezultata i liječenja, rezultirali su time da desetine hiljada pacijenata svoje povjerenje ukaže PZU DIAGNOSTICA. Ova ustanova je danas u mogućnosti da ponudi veoma širok spektar analiza, koje se rade najsavremenijim, svjetski priznatim metodama, sa najkvalitetnijom i najpouzdanijom laboratorijskom opremom i reagensima vrhunskih proizvodjača, kao i ultrazvučnu dijagnostiku uz pomoć najmodernijeg ultrazvučnog aparata renomiranog proizvodjača, na kom radi priznati radiolog.

Naša ustanova obezbjedjuje da se pruži kompletna zdravstvena usluga na jednom mjestu jer, pored dijagnostike, omogućavamo i pregled i liječenje, od strane vrhunskih internista i specijalista medicine rada sa njihovim konsultanatima.

U godinama koje su pred nama, PZU DIAGNOSTICA će nastaviti da širi spektar svojih usluga u zdravstvu, da razvija saradnju sa klinikama, ordinacijama i ljekarima.

PODRUČJE NAŠE DJELATNOSTI

 • Uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih ispitivanja na uzorcima humanog porijekla u dijagnostičke svrhe
 • Ultrazvučna dijagnostika
 • Pregled i liječenje
 • Izdavanje ljekarskih uvjerenja
 • Zdravstvena zaštitu radnika
 • Pružanje usluga terenske službe za uzimanje uzoraka i dostavu rezultata ispitivanja
 • Nabavka reagenasa, opreme i potrošnih materijala
 • Obuku i dalja stručna edukacija i usavršavanje kadrova unutar laboratorije i van nje
 • Edukacija i podizanje nivoa zdravstvenog vaspitanja i zdravstvene kulture kod pacijenata i drugih korisnika usluga laboratorije
 • Stručna, ekonomska i tehnička saradnja sa drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama

Naša ustanova našla se u klubu 100 najuspješnijih u Crnoj Gori

“Diagnostica” je danas u mogućnosti da ponudi veoma širok spektar analiza, koje se rade najsavremenijim, svjetski priznatim metodama.

OPREMA

Posjedujemo najkvalitetniju mikrobiološku i biohemijsku tehnološku opremu, gdje, pored one koja je uobičajena u drugim laboratorijama, posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator, jednokanalni biohemijski analizator, automatski imunohemijski analizator, automatske hematološke analizatore…

Koristimo reagense i dijagnostikume isključivo od najkvalitetnijih svjetskih proizvodjača.

Sve ovo je u funkciji dobijanja vjerodostojnih rezultata naših pretraga. U ultrazvučnoj i kardiološkoj dijagnostici koriste se vrhunski aparati najnovije generacije renomiranih proizvodjača. U specifičnoj zdravstvenoj zaštiti, odn. medicini rada, pored ostalih, koriste se najmoderniji dijagnostički aparati za ocjenu kvaliteta vida i sluha, neophodni za kvalitetnu procjenu zdravstvenog stanja različitih specifičnih kategorija.dd

PROSTOR

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.

Ljetno radno vrijeme
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 14:00
 • Ne radimo
Zimsko radno vrijeme
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 20:00
 • 07:00 - 14:00
 • Ne radimo
Naši ljekari
Specijalista ginekologije i akušerstva
Specijalista interne medicine
Specijalista pedijatarije sa kardiologijom
Specijalista medicine rada
Specijalista kliničke biohemije
Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Specijalista medicine rada
Specijalista ginekologije i akušerstva
Specijalista radiologije
Naša lokacija

Save Kovačevića 22, 81000 Podgorica