Deformiteti kičmenog stuba

03. July, 2020  •  PZU fizikalna terapija Angela - Podgorica
deformiteti-kicmenog-stuba

Deformiteti kičmenog stuba nastaju kada dodje do abnormalnosti kičmenog stuba (kičme), odnosno, prirodne krivine kičmenog stuba su poravnane ili prenaglašene u odredjenim oblastima.

 

Posledica sjedećeg načina života, pred televizorom i za kompjuterom, u kombinaciji sa lošom ishranom i izbjegavanjem sporta dovode do deformiteta kičmenog stuba. Svakodnevna fizička aktivnost je prva mjera prevencije.

Kičmeni stub ili jednostavnije kičma, sastoji se od sitnih kostiju-pršljenova, naslaganih, zajedno sa diskovima, jedan na vrhu drugog. Zdrava kičma, kada se posmatra sa strane ima nježne krivine, pomoću kojih apsorbuje stres iz tjelesnih pokreta i gravitacije. Gledano sa ledjne strane, kičma bi trebalo da se nalazi pravo na sredini ledja. 

 

Postoje tri glavne vrste poremećaja krivine kičmenog stuba:

  • LORDOZA - Kičma osobe sa lordozom zakrivljena je značajno prema unutra u donjem dijelu ledja;
  • KIFOZA - Nju odlikuje nenormalno zakrivljen gornji dio ledja (više od 50 stepeni krivine);
  • SKOLIOZA - Osoba sa skoliozom ima bočnu krivinu kičme. Kriva je često oblika slova “S” ili slova “C”.

 

Liječenje lordoze

Tretman za lordozu zavisiće od ozbiljnosti krivine i prisustva drugih simptoma. Opcije tretmana uključuju:

  • Jačanje trbušnih mišića;
  • Kod koštanih deformacija kombinuje se kineziterapija sa ortopedskim i ortotskim sredstvima;
  • Istezanje zadnje lože natkoljenica.

 

Liječenje kifoze

Cij lečenja je zaustavljanje dalje progresije deformiteta, koji može ozbiljno da ugrozi rad unutrašnjih organa smještenih u grudnom košu, prije svega srca i pluća. Posledice mogu biti smanjeni kapacitet pluća, koji dovodi do otežanog disanja pri naporu i pojavi raznih smetnji u normalnom funkcionisanju ovog vitalnog organa. Takodje, srce trpi odredjene posledice promjenom oblika grudnog koša.

Pored ciljanih korektivnih vježbi, korekcija stava je izuzetno važna u sklopu uspješnog liječenja kifoze i kifotičnog lošeg držanja. Usvajanjem pravilnog držanja trajno zadržavamo uspješno korigovan deformitet. Terapija je većinom usmjerena na jačanju trbušnih mišića i mišića ledja.

 

Liječenje skolioze

> Ciljane korektivne vježbe mogu da se sastoje od opštih posturalnih vježbi, jačanja oslabljenih mišića trupa, istezanje skraćenih mišića, vježbe disanja;

> Hidroterapija, vježbe u bazenu, dobro je ako postoje uslovi za plivanje ledjnim stilom, prije svega, uz profesionalni nadzor;

> Elektristimulacija;

> Termoterapija;

> Primjena midera, mider se nosi neprekidno, danju i noću, skida se samo prilikom kupanja, sprovode se redovne kontrole.

 

Na kraju, sve se svodi na to da je najbolje spriječiti deformitet, nego da do njega dodje. Borba sa ovim deformitetima zna da bude naporna, gdje je neophodno biti motivisan, uporan i odgovoran sa vježbama koje su neophodne za izlječenje.

 

Autor: Aleksandra Maraš - Fizioterapeut i neurorazvojni Bobath terapeut (PZU fizikalna terapija Angela - Podgorica)