Korektivna gimnastika

03. July, 2020  •  PZU fizikalna terapija Angela - Podgorica
korektivna-gimnastika

Poštovani roditelji, kao roditelji i stručnjaci na polju fizikalne terapije, već dugo vremena smo radili na programu korektivne gimnastike koji bi obuhvatio školsku i predškolsku djecu i djecu koja se bave sportom.

 

Briga koju imaju roditelji bilo razvojno zdrave, ili djece ometene u razvoju, kao i roditelji čija su djeca budući sportisti, može se svesti na nekoliko pitanja:

> Da li se moje dijete pravilno razvija?

> Da li moje dijete ima krivu kičmu?

> Da li su mom djetetu ravna ili kriva stopala?

> Da li moje dijete ima adekvatnu brigu ako je profesionalni sportista?

> Da li je mom djetetu potreban neki fizioterapijski tretman?

> Da li moje dijete treba da ima neki vid usko stručnih vježbi, koje će pomoći u ranom, pravilnom razvoju tjelesnih, a samim tim i psihičkih funkcija?

U našem centru formirali smo programe koji će omogićiti individualan i profesonalan odgovor na potrebe djeteta.

Kod nas se kao jedna od opštih preventivnih mjera sprovodi program korektivne gimnastike sa ciljem sprečavanja pojave deformiteta. Ona podrazumijeva uvodjenje djeteta u odredjen sistem vježbi koje imaju svoj tok, različit intezitet i trajanje. Vježbe dovode do povećanja mišićne mase i snage, povećanje pažnje i koncentracije, i poboljšanje koordinacije pokreta, što su osnove pravilnog rasta i razvoja. Takodje, u ranom periodu fizička aktivnost je značajna za psihički razvoj.

Kod profesionalnih sportista, pored preciznog mjerenja mišićne snage i pokretljivosti, kao i zrelosti djeteta, moraju se jasno definisati ciljevi koje dijete mora da ispuni, jer se često dešava da djeca u toku treninga razviju veću mišićnu snagu i masu, nego što je ona neophodna u datom sportu. Zbog toga, organizam može biti izložen velikom pritisku i opterećenju, te se kao posledica toga potencijalno mogu razviti razni deformiteti kičme i zglobova, upravo zbog nestručno vodjenih treninga.

Naš cilj je da preveniramo deformitete i potencijalne povrede djece, a ako do povreda  dodje, da ih adekvatno zbrinemo.

 

Autor: Aleksandra Maraš - Fizioterapeut i neurorazvojni Bobath terapeut (PZU fizikalna terapija Angela - Podgorica)